Skip to main content

Om Ventyr Invest

Ventyr Invest är ett Jönköpingsbaserat investmentbolag som eftersträvar att vara en bra och givande partner till företag. Med en långsiktig syn på ägandet i våra innehav vill vi utvecklas tillsammans. Vi investerar främst i små och medelstora entreprenörsdrivna bolag, där entreprenören delar våra värderingsgrunder och brinner för att utveckla verksamheten vidare med oss. Ventyr Invest investerar även i tilläggsförvärv till våra befintliga verksamheter.

Vision

Vi älskar att se företag och människor växa. Vår vision är att bli den bästa ägaren/delägaren till bolagen i vår koncern – med ambitionen att nå nya oanade höjder tillsammans med våra bolag.

Mission

Ventyr Invest skapar förutsättningar till utveckling. Vi startar, förvärvar, utvecklar och förädlar företag och varumärken.

För oss handlar det om företag och människorna bakom dem. Vi drivs av passion och nyfikenhet – alltid med ett tryggt och långsiktigt syfte.

Vi tror på ett prestigelöst och informellt arbetssätt och att ha kul på jobbet. Vi är övertygade om att alla verksamheter mår bra av att verka under devisen ”ständig förbättring, vilket innebär att vi inom Ventyr Invest inte accepterar att slå oss till ro eller att tycka att det är bra som det är.

Affärsidé

Ventyr Invest ska vara långsiktiga ägare som startar och investerar i mindre och medelstora bolag med utvecklingspotential och därmed goda framtidsutsikter. Vi ska genom aktivt ägande och synergier med övriga bolag inom koncernen skapa ytterligare värde i bolagen.

Strategi, tillväxt och förvärv

Tillväxten sker organiskt, uppstart av nya bolag och via förvärv. Grundläggande för Ventyr Invests tillväxt är att bygga en företagsgrupp baserat på vår vision, affärsidé och grundvärderingar. Vi söker drivna entreprenörer som vill vara med och starta bolag eller som letar en långsiktig, stabil ägare med resurser att trygga företagets framtid. Vi vill även hitta synergier med bolag inom vår koncern för att skapa lönsamhet.
När förvärv är aktuellt förvärvar Ventyr en majoritet av bolagets aktier och ser positivt på om säljaren återinvesterar i bolaget. Ventyr utvärderar många potentiella förvärvskandidater, några blir föremål för en djupare analys varav några förvärvas.

Mål

Ventyr Invest ska ha en attraktiv portfölj med investeringar inom våra prioriterade områden. Ventyr Invests mål är att etablera ett lokalt erkänt investmentbolag med små och medelstora bolag som vilar på våra grundvärderingar och ett småländskt driv.

Kunder och Marknadsbearbetning

Ventyr Invest ska identifiera entreprenörer som delar våra värderingar och som är intresserade av att sälja majoriteten av sitt bolag till vår koncern, eller att starta bolag ihop med Ventyr Invest. Ventyr har identifierat en attraktiv position på marknaden. Att starta och förvärva bolag och erbjuda dem en del i Ventyrfamiljen. Vår primärmarknad är Jönköpings kommun.

Kunden och medarbetarna är alltid i centrum i våra verksamheter. Vi organiserar verksamheter efter aktiviteter som skapar kundvärde. Service, leveransberedskap och långsiktiga kundrelationer attraherar även duktiga medarbetare och leverantörer. Vi gillar platta organisationer med snabba beslutsvägar. Ledarskapet är jordnära och enkelt med ett småländskt driv. Resultatfokus och passion är nyckelord.