Skip to main content

Värderingar

Affärsmannaskap, kundfokus & hållbarhet

Med affärsmannaskap menar vi en god kunskap om och förståelse för den marknad som våra innehav verkar på. Samt att vi har en förståelse för hur affärer bedrivs och genomförs för att kunna skapa ett attraktivt erbjudande som skapar nytta för våra innehavs kunder. Kunden är alltid i centrum. Vi organiserar verksamheter efter aktiviteter som skapar kundvärde. Service, leveransberedskap och långsiktiga kundrelationer attraherar även duktiga medarbetare och leverantörer. Vi vill lämna ett bestående intryck men minimera vårt ekologiska avtryck! Hållbarhet en väsentlig del i den långsiktiga målsättningen att skapa hållbara företag och värdetillväxt. Arbetet utgår från visionen: aktivt ägande, långsiktigt perspektiv och ekonomisk utveckling. Vi ska vara lönsamma för våra kunder och oss själva.

Drivkraft, engagemang & passion

Våra innehav drivs av entreprenörer och ett entreprenöriellt synsätt genomsyrar hela vårt företagande. Vi jobbar nära och med korta beslutsvägar. Beslut skall fattas nära kund och marknad och av dem som har störst förståelse för företaget och dess behov. Vi vill att våra medarbetare ska vara engagerade, känna sig delaktiga och uppskattade.

Trygghet, tydlighet & långsiktighet

Långsiktighet för oss innebär att beslut inte präglas av kortsiktiga förändringar i omvärlden eller aktuell marknad. Vi strävar alltid efter att göra det som är rätt för våra verksamheter över tid. Vi är tydliga och har högt till tak. Vi är en trygg långsiktig ägare.

Glädje, ärlighet & enkelhet

Tiden vi tillbringar tillsammans när vi utvecklar våra företag är en stor del av våra liv. Vi är därför övertygade om att det är viktigt att inte bara fokusera på ekonomiska mål utan även se till att vi har kul på jobbet. Vi tror att detta uppnås genom ett prestigelöst och informellt arbetssätt där vi är mycket professionella i våra arbetsuppgifter men också har tid för att berätta en rolig anekdot. Vi är enkla småländska människor. Vi ska inte konstla till saker i onödan. Vi håller vad vi lovar, oavsett om det gäller tid, ekonomi eller kvalitet. Vårt mål är alltid en nöjd kund och vi garanterar att vi har engagemanget och kunnandet för att nå vårt mål.